Peters actuele website is
tetterettet.net
archief titels & intro's
 
reportages
interviews
artikelen
recensies
radioprogramma's
flyers, affiches
 
texts in English reportages
interviews
articles
 

mail naar Peter  
cv, werk, et cetera
 

 

 

Stadsgeluiden in de klas

31/03/2003

Confronteren en conformeren

Het Muziekpakhuis bestaat twintig jaar. Om dat groots te kunnen vieren schreef directeur Aline Harkink het projectplan Stadsgeluiden. Na overleg met het Vmbo van het Regionaal Opleidingen Centrum van Amsterdam (ROCvA) over het educatieve deel van het Stadsgeluiden-project, werd het plan ingediend bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) met de vraag om financiering. Het gezamenlijke educatieve project van Muziekpakhuis en ROCvA werd tenslotte door het AFK gefinancierd. Dit is een samenvatting van het bij het AFK ingediende projectplan met Harkinks ideeën en uitgangspunten voor het Stadsgeluiden-vmbo-project.

Meer...

Stadsgeluiden - aandachtspunten

31/03/2003

Hinderpalen en eye-openers

Was de beslissing van het Muziekpakhuis met vmbo-klassen aan het werk te gaan al bewonderenswaardig, de keuze voor leerlingen in de opleidingen basisberoeps, praktijkschool en vmbo-op-maat, de onderste regionen, aldaar was ronduit te prijzen. Vooral gezien het ambitieuze plan de leerlingen zelf muziek te laten bedenken en ze niet slechts bijvoorbeeld een tijdje lekker aan het trommelen te zetten. Om kunst moest het gaan. Dapper was het ook van het Vmbo van het ROC van Amsterdam zo’n ambitieus en riskant project op maar liefst vijf scholen tegelijk binnen te halen.

Meer...

Klankbeeld van Amsterdam

31/03/2003

Stadsgeluiden

Een losgeraakte stoeptegel plonst onopgemerkt de Trekvaart in. Tram 25, laatste rit, opent zuchtend zijn deuren, niemand luistert. Voetgangersstoplichten tikken traag bij rood, hoe langzaam ook al weer? De stad gonst van de verrassendste geluiden - voor wie het horen wil. Bewoners dragen er zelf aan bij: steigerbouwers in Slotervaart en marktkooplui in de Pijp, de stamgast met zijn accordeon, de Somaliër met zijn lier, een leerling met haar schuiftrompet. Zelden staan zij er bij stil dat het stadsgeluid van Amsterdam het hunne is.

Meer...

Stadsgeluiden

31/03/2003

Amsterdams Fonds voor de Kunst

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) is in 1972 opgericht. Het kreeg de taak om namens de gemeente Amsterdam kunstprijzen toe te kennen en opdrachten te geven op het gebied van de scheppende kunsten. In 1995 breidde het gemeentebestuur de verantwoordelijkheden van het AFK uit. Sindsdien zijn ook de subsidiëring van incidentele kunstprojecten, en het verstrekken van opdrachten voor beeldende kunst in de openbare ruimte in handen van het AFK. Meer...

Stadsgeluiden

31/03/2003

Muziekpakhuis

Een groep muzikanten richtte in 1982 het Muziekpakhuis op, een particuliere, ongesubsidieerde muziekschool in Amsterdam met een eigenzinnige visie op muziekonderwijs. De persoonlijke ontwikkeling en vrije muzikale expressie van de leerling staan centraal. Dit vereist een individuele aanpak, afgestemd op de specifieke wensen en mogelijkheden van elk van de ongeveer veertienhonderd leerlingen. ‘Het uitgangspunt is dat het spelen van muziek leuk moet zijn, en plezier kun je niet in een keurslijf van strakke lesmethoden dwingen’, luidt het credo. Meer...

Stadsgeluiden

31/03/2003

Regionaal Opleidingscentrum van Amsterdam

Het Regionaal Opleidingscentrum van Amsterdam (ROCvA), opgericht in 1997, verzorgt middelbare beroepsopleidingen in dertien hoofdcategorieën (zoals Economie & handel, Maatschappij & dienstverlening, en Orde & veiligheid), en volwassenenonderwijs onder meer op mavo-, havo- en vwo-niveau. Onder het motto ‘leren door doen’ biedt het ROCvA tevens voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Meer...

Deelnemende scholen aan het Stadsgeluiden-project

31/03/2003

Vmbo van het ROCvA

De Berkhoff, Klimopweg, Timorplein, Treublaan, Wilhelmina Druckerstraat

Meer...

Stadsgeluiden - Deborah en Selim, Timorplein

31/03/2003

Allemaal dezelfde dingen doen

‘Ik weet niet of ik nog ga, ik vind het eigenlijk niet zo leuk’, monkelt de vijftienjarige Deborah. Zij en haar leeftijdgenoot Selim zijn uitverkoren voor het vervolgtraject in het Muziekpakhuis. Deborah, die erg van zingen houdt, had gedacht ‘dat het misschien iets voor mij zou worden, dat muziek maken enzo.’ Maar zingen is er niet bij, en morgen moet zij naar haar dansclubje. ‘Want volgende week dinsdag gaan we optreden in de Arena.’ Meer...

Stadsgeluiden - Juray en Nicky, De Berkhoff

31/03/2003

Chócoladerée-pen

Iedere maandag van negen tot tien hebben Nicky en Juray handenarbeidles van meester Schneider. De hele klas is al een paar weken bezig met zagen, lijmen en schuren aan een miniatuur waterrad van triplex, iedereen maakt er een volgens bouwtekening. Uit deze klas, die meedeed aan het Stadsgeluiden-vmbo-project, werden Nicky en Juray uitverkoren voor de muzikaal-theatrale voortzetting in het Muziekpakhuis. Meer...

Stadsgeluiden - Danny H, Klimopweg

31/03/2003

Teksten, beats en zingen

‘Ik vond de muzieklessen best leuk, alleen kreeg ik de indruk dat we het zingen niet zo leuk vonden. Het opnemen van geluiden was erg leuk, maar teksten schrijven vond ik al iets minder, omdat ik niet van zingen houd. Het zanggedeelte vond ik helemaal niet leuk, omdat ik vind dat ik niet goed kan zingen. En omdat de meeste leerlingen ook niet zo goed meededen. Meer...

Stadsgeluiden - muzieklessen binnen en buiten

31/03/2003

Zoek de één

‘Hartstikke goed jongens’, prijst Bob Driessen ook meisje Amina die strak en hard de vaasvormige trommel darbuka geselt. Zij en drie jongens hebben de ritmes ingestudeerd die straks moeten samengaan met opgenomen en bewerkte geluiden, waaronder ‘omgekeerde heipalen’ - het achterstevoren weergegeven geluiden van een heimachine. Tatatám gaat het, niet helemaal spatgelijk. Drie klappen gelijk slaan blijkt nog zo simpel niet, maar als het lukt geeft het iedereen een kick, meester Driessen incluis. Meer...

Stadsgeluiden - Sureka en Sajeev, Wilhelmina Druckerstraat

31/03/2003

Voetstappen, vliegtuigen en vogeltjes

Bijna vier jaar geleden verruilden ze Sri Lanka voor Nederland. ‘Mijn land daar is geen music les, mijn land is een beetje problems’, verklaart Sureka (20) met gevoel voor understatement. Zij en haar broer Sujeev die een jaar jonger is, volgden op het Montessori College Oost de ‘eerste opvang voor leerlingen die uit verre landen naar Amsterdam komen’, zoals het op de website heet. Broer en zus leerden er Nederlands. ‘Daar is klaar en dan hier kom’, zegt Sureka.

Meer...

Stadsgeluiden - Vmbo-docent Karel Schneider

31/03/2003

Kleuterjuf van de banketbakkersschool

‘Aaah, gewéldig’, juicht meester Schneider. ‘Ik heb er af en toe een hard hoofd in gehad, maar de eindpresentatie was prachtig.’ Met een dienstverband van ruim 25 jaar is Karel Schneider (56) een van de langst dienende docenten op horecaschool Gebouw de Berkhoff aan de Wibautstraat. Hij geeft er handvaardigheid, drama, tekenen en techniek. Enthousiasme voor zijn vak en liefde voor de kinderen stralen van Schneider af. ‘Ze komen fris en fruitig binnen, net van de basisschool. Het eerste jaar hier betekent het afscheid van hun jeugd, ik beschouw mezelf zo’n beetje als de kleuterjuf van de Berkhoff.’ Wat hem er niet van weerhoudt een lastige puber, desnoods met een sneer, genadeloos in de hoek te zetten. Meer...

Stadsgeluiden - Vmbo-docent Karim Elberkani

31/03/2003

Eén voor een schatjes

‘Ik ben hier de ckv-docent’, Karim Elberkani lijkt het zelf bijna niet te geloven. In maart 2002, toen hij nog voor docent maatschappijleer studeerde aan de Educatieve Faculteit Amsterdam, kreeg hij al een baan in het vmbo aan de Treublaan. Niet in zijn eigen vak, maar als aardrijkskunde- en geschiedenisdocent. Tevens kreeg Elberkani, wegens langdurige ziekte van de drama- en handenarbeidlerares, het Stadsgeluiden-project erbij. ‘Die introductiebijeenkomst van het Muziekpakhuis vorig jaar, práchtig. Ik dacht meteen: dat moet gewoon lukken.’ Meer...

Stadsgeluiden - Cees Gaasterland, beleidsmedewerker ROCvA

31/03/2003

Zingen bij een orgeltje

'Je moet ze laten kijken, je moet ze laten luisteren. Je moet ze meenemen naar een museum met moderne kunst. Naar een museum met oude kunst. Naar buiten. En laat ze muziek maken.’ De kwaliteit van het kunstonderwijs, of zelfs maar de aanwezigheid ervan, is wel de minste zorg van directies en staven op de vmbo-afdelingen van het ROC van Amsterdam. Vmbo is immers voor krantenlezers synoniem met probleemschool? Kom daar niet mee aan bij beleidsmedewerker Gaasterland. Hij is niet alleen vast overtuigd van de noodzaak van een fikse portie kunst in elk onderwijs, op de vmbo-scholen organiseert hij die ook. ‘Al roepen scholieren van bah, boe en waardeloos: biedt het aan!’, luidt zijn credo. ‘Want het blijft hangen, gegarandeerd.’ Meer...

Stadsgeluiden - leerlingenpresentaties

31/03/2003

Mooie voorstelling, leerzaam traject

Eindpresentaties zijn niet altijd maatgevend voor wat een leerling heeft meegenomen tijdens het traject, heet het in onderwijsjargon. Niettemin voorzag de planning van het Stadsgeluiden-project in een slotvoorstelling op elk van de vijf deelnemende scholen. Het was de bedoeling de ingestudeerde muziek, de stadsgeluidencompositie, enig acteren, en een video-montage van de gefilmde workshops en repetities te combineren tot een aantrekkelijke voorstelling voor schoolgenoten, leraren en andere genodigden. Het werden uiteindelijk vier voorstellingen, door de perikelen op de Timorplein-school is het daar nooit tot een presentatie gekomen. De overige pakten heel verschillend uit.

Meer...

Stadsgeluiden - Raps van vmbo-leerlingen

31/03/2003

Amster damoost

ROC
eris een school in amster damoost
weet je hoe het heet roc Roc
Turkije marroko india Suraname antilia nigeria
neder land eygepte
roc Roc roc op zeeburg
ROC ROC ...
anoniem Meer...

Stadsgeluiden - projectcoördinator Gerda Holzhaus

31/03/2003

Musiceren en voorzichtig een beetje bewegen

‘De percussieworkshops met Brotherhood vorig jaar, dát hadden ze zo leuk gevonden, dáár deden ze zo goed in mee!’ Gerda Holzhaus die de driedubbelrol van coördinatrice, regisseuse en cameravrouw speelde in het Stadsgeluiden-project, heeft niets tegen ‘dynamische jongens die met alle energie in hun lijf staan te trommelen, fluitjes erbij, tadadada-pám.’ Maar de ambities van het Muziekpakhuis lagen hoger dan vmbo-scholieren verleiden tot lekker meetrommelen. ‘Wij wilden ze aan het denken zetten met meer onderzoekende opdrachten. Ze zelfstandig aan het werk krijgen. We noemen dit niet voor niets een kunstproject.’ Meer...

Stadsgeluiden - Vmbo-docenten Marie-Monique van Kempen en Richard Beentjes

31/03/2003

Of je tof bent of een eikel

‘Tja, twee van die kunstenaars op school. Ik had me vorig jaar wel opgegeven om mee te doen, maar ja, met hooguit een vaag idee van het project.’ Marie-Monique van Kempen (46) geeft op de Klimopweg Nederlands aan alle klassen, en vindt zichzelf absoluut niet muzikaal. Wel bleek zij de muziekdocenten te kennen, ‘Heleen omdat ze bij mij om de hoek woont, en Peter van een andere baan. Oh, dat moet wel lukken, dacht ik toen, maar het bleef spannend.’ Meer...
  • 1